3லட்சம் சட்ட உதவி பெற்ற உறவின் நன்றி

ஜனவரி மாதம் சட்ட உதவி பெற்றுக்கொண்ட கைதி ஒருவரின் மனைவி எழுதிய நன்றிக்கடிதம்.

உதவிய அனைவருக்கும் எமது இதயம் நிறைந்த நன்றிகள்.