புலமைப்பரிசில் மாணவர்களின் கையேடு அச்சகச் செலவு

5ம் வகுப்பு புலமைப்பரிசில் மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டி கையேடு பயிற்சி வினாத்தாழ்கள் அச்சடித்த செலவு விபரம் :-

2ம்மாதம் , 4ம் மாதம் 12ஆயிரம் மாணவர்களுக்கு தயாரிக்கப்பட்ட வழிகாட்டி கையேடு வினாத்தாழ்கள்

மொத்தச் செலவு :-142200.00ரூபா.

001 colombo printers

உதவிய உறவுக்கு நன்றிகள்.

தொடர்பு கொள்ளுங்கள் :-

Nesakkaram e.V.
Hauptstrasse 210
55743 Idar-Oberstein
Germany

Telephone: +49 (0)6781 70723 /Mobile – 0049 (0) 1628037418

nesakkaram@gmail.com
Skype – Shanthyramesh

www.nesakkaram.org