முல்லைத்தீவு மாவட்டம் போரால் பாதிக்கப்பட்ட 100 விதவைகள் ஊனமுற்றவர்களுக்கான வாழ்வாதாரம்.

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் எம்மால் தெரிவு செய்யப்பட்ட 100குடும்பங்களுக்கான பழப்பயிர்ச்செய்கைக்கான பழக்கன்றுகளை உற்பத்தி செய்து வழங்கவுள்ளோம்.

papayas

எம்மால் வழங்கப்படும் பழக்கன்றுகளின் பழங்களையும் கொள்வனவு செய்து விற்பனை செய்யக்கூடிய சந்தை வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கக் கூடிய ஒழுங்கினையும் செய்துள்ளோம்.

இதன் முதற்கட்டமாக 3மாதங்களில் பயன்தரும் பப்பாசிகளை உற்பத்தி செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டுள்ளோம். 3மாதங்களில் பயன்தரத் தொடங்கும் பப்பாசிகள் ஒன்றரை வருடம் தொடக்கம் 2வருடங்கள் வரையில் தொடர்ந்து பயன்தரக்கூடியவை.

பப்பாசி விதைகளை பதியமிட்டு 3வாரங்களில் கன்றுகளாக உருவாக்கிக் கொடுக்கக்கூடிய வகையில் நிலம் , பராமரிப்பாளர்கள் , பயிற்றுவிப்பாளர்களை உள்ளடக்கிய குழுவொன்றை உருவாக்கியுள்ளோம்.

முதலில் 10ஆயிரம் பப்பாசிக்கன்றுகளை உற்பத்தி செய்ய 2லட்சரூபாய்கள் தேவைப்படுகிறது. அடுத்தடுத்து குறைந்தகாலத்தில் உற்பத்தி செய்து பரிர்ச்செய்கையை செய்யக்கூடிய பழவகைக்கன்றுகளையும் உற்பத்தி செய்யவுள்ளோம். மற்றும் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நல்லின பூக்கன்றுகள் தென்னங்கன்றுகளையும் பயிரிடவுள்ளோம்.

வெளிமாவட்டங்களிலிருந்து பழங்கள் ,மரக்கறிகள் சந்தைப்படுத்தும் மையங்களாக மாறியிருக்கும் முல்லைத்தீவு, கிளிநொச்சி , யாழ்ப்பாணம் போன்ற இடங்களுக்கு எங்களது உற்பத்திப் பழங்களை எம்மவர்களுக்கு விற்பனை செய்யும் வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்த முடியும்.

விவசாயத்தையே முதன்மையாகக் கொண்டுள்ள வன்னி நிலத்தின் உள்ளுர் வளங்களைப் பயன்படுத்தி ஊருக்குள்ளான உற்பத்திகளைப் பெருக்குவதன் மூலம் வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் சமவேளை ஆரோக்கியமான சமூகத்தையும் உருவாக்க முடியும். மெல்ல மெல்ல செய்யப்படும் சிறு சிறு ஊக்குவிப்புகள் உற்பத்திகள் மூலம் நீண்டகால பயனைப் பெறும் வகையிலான மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும்.

பழக்கன்று உற்பத்திக்கு முதல்கட்டம் தேவையான 2லட்சரூபாய் (அண்ணளவாக 1200€)
உதவ விரும்பும் உறவுகள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள் :-

உதவுவதற்கு

Bank information

Germany:

NESAKKARAM e.V.55743 Idar-Oberstein
Konto-Nr. 0404446706
BLZ 60010070
Postbank Stuttgart

Other countrys:

NESAKKARAM E.V
A/C 0404446706
Bank code – 60010070
IBAN DE31 6001 0070 0404 4467 06
Swift code – PBNKDEFF
Postbank Stuttgart
Germany

 

Paypal Account – nesakkaram@gmail.com

Telephone: +49 (0)6781 70723 /Mobile – 0049 1628037418

nesakkaram@gmail.com
Skype – Shanthyramesh

www.nesakkaram.org