35குடும்பங்களுக்கான குடிநீர் வசதி அவசரம் தேவை.

செங்கலடி பிரதேச செயலர் பிரிவு வந்தாறு மூலை மேற்கு கிராமசேவகர் பிரிவுக்கு உட்பட்ட ஆனந்தபுரம் கிராமத்தில் வாழும் 35குடும்பங்களுக்கான குடிநீர் வசதி மற்றும் வாழ்வாதார உதவிகள் தேவைப்படுகிறது.

கட்டாய நிலப்பறிப்பை தடுக்கும் நோக்கில் இந்தப் பகுதியில் உள்ள தமிழ்ப்பற்றாளர்களினால் உருவாக்கப்பட்ட ஆனந்தபுரம் கிராமத்தில் தற்போது யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட காணிகள் அற்ற 35 குடும்பங்கள் குடியேற்றப்பட்டுள்ளார்கள்.

மேற்படி கிராமத்தில் குடியேறியுள்ள குடும்பங்களுக்கான அடிப்படைத் தேவைகள் இன்னும் கிடைக்கப்பெறவில்லை. குடிநீர் வசதிகள் கூட இல்லாத நிலமையில் வாழும் இக்குடும்பங்களுக்கு குளாய்கிணறுகளை அமைத்துக் கொடுப்பதன் மூலம் குடிதண்ணீரை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முதலில் உதவுவோம். 3குடும்பங்களுக்கு ஒரு குளாய்கிணறு எனும் கணக்கில் 12 குளாய்கிணறுகளை அமைக்க வேண்டியுள்ளது.

Tubewell

அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் இக்கிராமத்தின் கல்வி , தொழில் வாய்ப்பு , பெண்கள் முன்னேற்றம் போன்றவற்றுக்கான கருத்தரங்கம் , கற்பித்தல் செயற்பாடுகளை ஆரம்பித்து நிரந்தர முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்துவோம்.

ஒரு குளாய்கிணறு அமைக்க – 20000ரூபாய் தேவை. 
12 கிணறுகளுக்கும் – 240000.00ரூபாய் (அண்ணளவாக 1400€)

உதவ விரும்பும் உறவுகள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள் :-

உதவுவதற்கு

Bank information

Germany:

NESAKKARAM e.V.55743 Idar-Oberstein
Konto-Nr. 0404446706
BLZ 60010070
Postbank Stuttgart

Other countrys:

NESAKKARAM E.V
A/C 0404446706
Bank code – 60010070
IBAN DE31 6001 0070 0404 4467 06
Swift code – PBNKDEFF
Postbank Stuttgart
Germany

 

Paypal Account – nesakkaram@gmail.com

Telephone: +49 (0)6781 70723 /Mobile – 0049 1628037418

nesakkaram@gmail.com
Skype – Shanthyramesh

www.nesakkaram.org