யூன் 2011 கணக்கறிக்கை

யூன் 2011 கணக்கறிக்கை PDF வடிவில் இணைக்கப்படுகிறது. இணைப்பில் அழுத்தி கணக்கறிக்கையை பாருங்கள்.

யூன் 2011 கணக்கறிக்கை

இம்மாதம் பயன்பெற்ற மாணவர்கள் – 70.
இம்மாதம் பயன்பெற்ற குடும்பங்கள் – 10.
இம்மாதம் பயன்பெற்ற பெற்றோரை இழந்த பிள்ளைகள் – 9.

நேரடிப்பயனாளிகள் தொகை இங்கே சேர்க்கப்படவில்லை. நேரடியாக உதவி வழங்குவோரும் பயனாளிகளும் நேரடித்தொடர்பில் இருக்கிறார்கள்.

இலங்கை ரூபாவில் அனுப்பப்பட்டுள்ள உதவிகள் எமது தொடர்பிலும் உதவுவோரின் தொடர்பிலும் இருப்போருக்கு உதவும் உறவுகளால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எமக்குத் தொகை தெரியப்படுத்தப்பட்டவர்களின் பெயர்களையும் கணக்கறிக்கையில் சேர்த்துள்ளோம்.

உதவிய உறவுகள் அனைவருக்கும் எம் இதயம் நிறைந்த நன்றிகள்.

குறிப்பு :- ஒவ்வொரு மாதமும் 5ம் திகதிக்குள் மாதாந்த கணக்கறிக்கை வெளியிடப்படும்.

– நேசக்கரம் நிருவாகம் –