செப்ரெம்பர் 2011 கணக்கறிக்கை

கணக்கறிக்கையினை PDF Fileவடிவில் இணைத்துள்ளோம். கீழ் வரும் இணைப்பில் அழுத்தி கணக்கறிக்கையினைப் பாருங்கள்.

செப்ரெம்பர் 2011 கணக்கறிக்கை

இம்மாதம் பயன்பெற்ற மாணவர்கள் எண்ணிக்கை – 10
இம்மாதம் பயன்பெற்ற குடும்பங்கள் எண்ணிக்கை – 07.
நேரடியாக பயன்பெறும் குடும்பங்கள் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை இங்கு சேர்க்கப்படவில்லை.

*உதவிய அனைவருக்கும் இதயம் நிறைந்த நன்றிகள்*