ஆதரவற்ற மாணவர்களுக்கான மாதாந்த உதவி

கிளிநொச்சி கனகபுரம் பாடசாலையில் கல்விகற்கும் 17மாணவர்களுக்கான இரண்டு மாதங்களுக்கான மாதாந்தக் கொடுப்பனவு 26.05.2011 அன்று வழங்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் தலா 3000ரூபா வீதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இம்மாணவர்களின் கல்விக்காக மேற்படி உதவியினைக் கடந்த 6மாதங்களாக கட்டார் நாட்டிலிருந்து முகிலன் என்ற உறவு வழங்கியிருந்தார். ஆறுமாதங்களுக்கும் இலங்கை ரூபா 153000/= ரூபா (ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்து மூவாயிரம் ரூபா) உதவியாக வழங்கியுள்ளார். முகிலன் அவர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் எமது இதயம் நிறைந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். முதலாவது உதவி 01.12.2010 … Read more

Posted in செய்திகள், May 28th, 2011, Comments Off on ஆதரவற்ற மாணவர்களுக்கான மாதாந்த உதவி | nesakkaram

ஏப்றல் 2011 கணக்கறிக்கை

ஏப்றல்2011

Posted in கணக்கறிக்கைகள், May 6th, 2011, Comments Off on ஏப்றல் 2011 கணக்கறிக்கை | nesakkaram