யோகீசன் அறக்கட்டளை அமைப்பின் அனுசரணையில் கிராமிய அபிவிருத்தி கற்றல்.

யோகீசன் அறக்கட்டளை அமைப்பின் அனுசரணையில் கிராமிய அபிவிருத்தி கற்றல்.

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஒன்றரை வருட கிராமிய அபிவிருத்தி கற்கைநெறி எம்மால் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. எமது இம்முயற்சிக்கு யெர்மனியை தளமாகக் கொண்டு இயங்கும் „’யோகீசன் அறக்கட்டளை’ அமைப்பின் அனுசரணையும் நிதியுதவியோடும் ஏப்றல் 2015ம் ஆரம்பமாகிய இக்கற்றலில் முதல் கட்டமாக 80 குழுத்தலைவர்களுக்கான கற்பித்தல் செயற்பாடு நடைபெற்று வருகிறது. கிராமங்களில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தாதவரை அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வை உயர்த்த முடியாது என்பது யதார்த்தம். இவ்வுண்மையை உணர்ந்து தனது நேசக்கரத்தை வழங்கிய „’யோகீசன் அறக்கட்டளை’ அமைப்பின் அமைப்பாளர் திரு.டேவிட் யோகீசன் அவர்களை நன்றியுடன் … Read more

Posted in செய்திகள், June 6th, 2015, Comments Off on யோகீசன் அறக்கட்டளை அமைப்பின் அனுசரணையில் கிராமிய அபிவிருத்தி கற்றல். | nesakkaram